En Ny Svensk Musikal

img

Published 2020-01-13 06:00

"' Närmare Kanten' är mycket snyggt arrangerat med en bra och sammanhängande dramatisk berättelse, i musikform, om psykisk ohälsa."

- Börje Holmén / Musikbloggen 67 -

"Framför allt är jag tagen av modet att våga iscensätta det här, på detta viset, och med det resultatet. Det förtjänar både blommor, rosor och en fortsättning på en angelägen musikal i andra, större sammanhang. Det håller den för."

- Kaj Martin / Om Sverige I Tiden -

"Jag är ganska okunnig om musikaler och oftast tämligen ointresserad. Men, en svensk musikal som tar upp psykisk ohälsa och som dessutom innehåller en hel del bra musik, ja, då måste jag givetvis lyssna."

- Tom Arvidsson /Thirsty Boots -